trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Transport

  Transport kolejowy, autobusowy i  lotniczy.
  Elektryczny zespół trakcyjny typu 48WE „ELF 2”Całkowita długość linii kolejowych, po których wykonywane są przewozy pasażerskie w Województwie Wielkopolskim wynosi 1 893 km. Stan infrastruktury kolejowej nie jest zadowalający i konieczna jest jak najszybsza modernizacja i rewitalizacja wielu linii, która spowoduje zwiększenie ich przepustowości oraz pozwoli na szybsze przemieszczanie się podróżnych w regionie.

  Wnętrze elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 48WE „ELF 2”

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego z każdym rokiem przeznacza coraz większe środki na organizację regionalnych przewozów pasażerskich. Samorząd Województwa sukcesywnie dokonuje zakupu nowego taboru, przeprowadza naprawy okresowe (rewizyjne i główne) oraz modernizuje posiadane pojazdy. Obecnie Województwo Wielkopolskie jest właścicielem łącznie 73 pojazdów, w tym 49 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi linii zelektryfikowanych (10 sztuk pojazdów serii 48WE, 5 sztuk serii 48WEb, 22 sztuki serii EN76, 5 sztuk EN57AL, 7 sztuk serii EN57AKW) oraz 24 autobusów szynowych o napędzie spalinowym do obsługi ruchu na liniach niezelektryfikowanych (3 sztuki pojazdów serii SA139, 10 sztuk serii SA132, 2 sztuki serii  SA134, 7 sztuk serii SA108,  2 sztuki serii SA105). Posiadany tabor dostosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, rowerów, wyposażony jest w nowoczesny system informacji pasażerskiej, w system monitoringu, klimatyzację oraz w defibrylatory.

  Spalinowy zespół trakcyjny serii SA139 „LINK”

  Dotychczas na zakup i modernizację taboru przeznaczono około 1,2 miliarda zł, w tym środki UE - ponad 440 milionów zł,  środki własne Województwa - 703 miliony zł, budżet Państwa - ponad 28 milionów zł.

  Wnętrze spalinowego zespołu trakcyjny serii SA139 „LINK”

  Powyższy tabor wykorzystywany jest do realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich przez Operatorów publicznego transportu kolejowego (Przewoźników) na podstawie Umów o świadczenie usług publicznych zawartych z Organizatorem tj. Województwem Wielkopolskim. Operatorami są: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. której wydzierżawiono 70 pojazdów oraz Polregio S.A. której wydzierżawiono 3 pojazdy. 

  W 2023 roku za zezwoleniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego funkcjonowało 268 regularnych linii autobusowych i 233 linii specjalnych (dowozy do szkół i przewozy pracownicze). Łączna liczba linii w Wielkopolsce po uwzględnieniu komunikacji o zasięgu gminnym, powiatowym oraz międzyregionalnym jest znacznie większa. 

  „Oknem na świat” dla województwa wielkopolskiego jest Port Lotniczy im. Henryka Wieniawskiego Poznań- Ławica. Po okresie pandemii liczba pasażerów korzystających z jego usług systematycznie wzrasta.  W 2023r. zostało odprawionych 2 789 962  osób i można było wylecieć z Poznania w 82 kierunkach.

  Istnienie portu lotniczego, łatwo dostępnego i oferującego wiele dogodnych połączeń bezpośrednich i przesiadkowych stanowi jeden z ważniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej regionów. Dostęp do transportu lotniczego jest także jednym z ważniejszych kryteriów, decydującym o jakości życia w danym regionie, oraz jest warunkiem wyboru danego regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji. W 2023 r. Port kontynuował inwestycje rozwojowe, takie jak: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4 MW, modernizację dróg kołowania, zakupu urządzeń RTG do kontroli bezpieczeństwa bagażu, modernizacji systemu sterowania i monitoringu oświetlenia nawigacyjnego.

  W Wielkopolsce zlokalizowanych jest także sześć mniejszych lotnisk o funkcji sportowo-usługowej (w Bednarach, Kobylnicy, Kąkolewie, Michałkowie k. Ostrowa Wielkopolskiego, w Strzyżewicach k. Leszna i Żernikach) oraz 48 lądowiska.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Portu: www.poznanairport.pl