trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

  Kompetencje departamentu

  Zadaniem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest udział w opracowaniu procedur jego realizacji, w monitorowaniu, w przygotowaniu sprawozdań i prognoz finansowych oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej, Departamentem Kontroli, Departamentem Finansów, Biurem Audytu Wewnętrznego, Biurem Prawnym, Biurem Obsługi Funduszy oraz z innymi Departamentami Urzędu.

  Departament wykonuje zadania Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażania 6. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, 7. Osi Priorytetowej Włączenie Społeczne i 8. Osi Priorytetowej Edukacja.

  Kształtuje kompleksową politykę działania w zakresie zarządzania i finansowania projektów w ramach wymienionych Osi Priorytetowych.

  Ponadto Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego współpracuje z Departamentem Polityki Regionalnej przy opracowaniu nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

   

  Siedziba departamentu
  al. Niepodległości 18
  61-713 Poznań
  sekretariat - piętro I, część C, pokój 142
  tel.: 61 626 73 00
  fax: 61 626 73 01
  e-mail: defs.sekretariat@umww.pl
   

  Wszelką korespondencję adresowaną do departamentu proszę kierować na poniższy adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

   

  Dyrektor Departamentu
  Sylwia Wójcik

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Kamila Orzechowska

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Alicja Konatowska

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Milena Matysek

  Struktura organizacyjna