trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego

  Biuro realizuje zadania Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych, przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz prowadzi sprawy dotyczące oświadczeń majątkowych.

  Do podstawowych zadań Biura należy:

  1. Zapewnienie ochrony dokumentów, materiałów oraz ewidencji zawierających informacje niejawne, wytwarzanych i przetwarzanych w związku z zadaniami Samorządu Województwa.
  2. Prowadzenie kancelarii tajnej.
  3. Koordynacja przygotowań obronnych Urzędu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek i podmiotów nadzorowanych bądź podległych Samorządowi Województwa.
  4. Realizacja przedsięwzięć Samorządu Województwa z zakresu bezpieczeństwa publicznego, poprzez wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej, Policji, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prowadzących działalność ratowniczą.
  5. Wykonywanie zadań wynikających z dofinansowania Samorządu Województwa „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021-2030”, wpisującego się w Strategię Województwa.
  6. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem Marszałkowi Województwa oświadczeń majątkowych przez członków zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, a także osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa oraz przez pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

   

  Siedziba Biura:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro VIII, część B, pokoje nr 868-873
  tel.: 61 626 77 30
  fax: 61 626 77 31
  e-mail: boin.sekretariat@umww.pl

  Główny specjalista – p.o. Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego:
  Ireneusz Grześkowiak

  Struktura organizacyjna