trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rolnictwo

  Rolnictwo Wielkopolski to jeden z ważniejszych działów gospodarki naszego Regionu.

  Traktor w poluWysoka kultura rolna i nowoczesność, dorównujące wiodącym standardom europejskim, to znaki rozpoznawcze wielkopolskiego rolnictwa. Pomimo, iż region nie posiada znaczących areałów gleb wysokich klas oraz znajduje się w strefie niezbyt sprzyjających warunków wodnych, aż dwie trzecie powierzchni województwa, tj. ponad 1,8 mln hektarów stanowią użytki rolne. Aktywnie funkcjonuje tutaj ponad 123 tys. gospodarstw rolnych (GUS - 2020), prowadzących statystycznie największą w skali całej Polski globalną i towarową produkcję rolniczą. Region jest największym w Polsce producentem ziemniaków, dostawcą ziarna zbóż (14 % ogólnej powierzchni w kraju) oraz buraków cukrowych i rzepaku. Charakterystyczną cechą wielkopolskich gospodarzy jest szukanie nowych możliwości wykorzystywania dostępnego potencjału, umożliwiające znaczącą na tle innych województw produkcję szparagów i pieczarek.

  Trudno wyobrazić sobie polski rynek żywności bez produkcji zwierzęcej pochodzącej z Wielkopolski. Jesteśmy liderem w produkcji mięsa wieprzowego (27% udział w produkcji krajowej), mięsa wołowego (22 % udziałem w rynku krajowym) oraz mleka krowiego (14% udział w rynku). Przodujemy także w produkcji miodu, stawiając duży nacisk na zachowanie zrównoważonego i bioróżnorodnego środowiska oraz zachowanie równowagi ekosystemowej. Zarząd Województwa dostrzegając znaczenie tej działalności dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka oraz fakt, że dla wielu pszczelarzy stanowi ona główne źródło utrzymania, prowadzi szereg działań wspomagających, jak na przykład dofinansowanie zakupu węzy pszczelej czy pokarmów pszczelich.

   

  Chlewnia

  Samorząd Województwa współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych przy wprowadzaniu nowych odmian materiału siewnego, uwzględniających charakterystyczne dla regionu warunki glebowe i klimatyczne.
  Rolnictwo wielkopolskie ulega dynamicznej modernizacji, także dzięki funduszom unijnym, czego konsekwencją jest restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarstw rolnych, inwestycje umożliwiające wzrost wydajności i efektywności produkcji rolno-spożywczej, jak również aktywne działania rolno-środowiskowe na obszarach cennych przyrodniczo.

  Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego przyjęta przez Samorząd Województwa obejmuje między innymi działania ułatwiające i usprawniające funkcjonowanie gospodarstw rolnych, jak na przykład: budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, scalanie gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych i zbiorników retencyjnych realizowanych przez gminy oraz osoby fizyczne, jak również finansowanie dotacji dla spółek wodnych. 

  Zboże na polu

  Samorząd Województwa docenia olbrzymi wkład wielkopolskiego rolnictwa w budowanie siły ekonomicznej regionu, nagradzając wyróżniające się gospodarstwa w konkursie „Wielkopolski Rolnik Roku”. Jego celem jest promowanie rolnictwa, rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w gospodarstwach rolnych, przy poszanowaniu idei związanych z ekologią i działaniami na rzecz lokalnych społeczności. Wsparcie finansowe programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” wspomaga rozwój obszarów wiejskich i poprawy warunków życia w środowisku wiejskim. Inicjuje powstawanie nowych boisk, placów zabaw dla dzieci oraz innych projektów z zakresu infrastruktury społecznej, jak na przykład remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich i domów ludowych, a także zagospodarowania przestrzeni publicznej, czego wynikiem są nowe miejsca rekreacji integrujące lokalną społeczność, zielone skwery czy ścieżki spacerowe lub dydaktyczno-przyrodnicze. 
  Kultywując tradycję i dziedzictwo kulturowe regionu, Samorząd Województwa aktywnie wspiera także działania na rzecz rodzin wiejskich, mające na celu rozwój kultury obszarów związanych ze wsią, kultywowanie wiejskiego dziedzictwa kulinarnego, kreowanie marki wielkopolskich produktów i rozwój wiedzy o tym obszarze, organizując między innymi konkursy na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich. Naturalną konsekwencją tych działań jest podnoszenie kompetencji mieszkańców wsi poprzez rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w takich zakresach jak działalność agroturystyczna czy produkcja ekologiczna.