trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Gospodarka

  Potencjał gospodarczy regionu
  Laureat Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2022Województwo Wielkopolskie jest jednym z wiodących regionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. Mocnymi stronami regionu w tym kontekście pozostają wielkość i jakość zasobów rynku pracy, chłonność rynku, dostępność transportowa, rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz ogólny poziom rozwoju gospodarki. Wielkopolska jest liczącym się producentem mebli, odzieży i artykułów spożywczych. Podmioty gospodarcze działające na terenie województwa wielkopolskiego w zdecydowanej większości należą do prywatnego sektora MŚP. Istotną rolę w procesie budowy i umacniania potencjału gospodarczego odgrywają podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.

  Kierunki rozwoju gospodarczego pozostają w bezpośrednim związku z obszarami aktywności określonymi w inteligentnych specjalizacjach regionu:

  • „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”,
  • „Wnętrza przyszłości”,
  • „Przemysł jutra”,
  • „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” ,
  • „Rozwój oparty na ICT” oraz,
  • „Nowoczesne technologie medyczne”.

  Laureat Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2022Województwo wielkopolskie pomimo stosunkowo rozbudowanej bazy przedsiębiorstw, wysokiej wydajności pracy, znaczącej działalności eksportowej, silnej pozycji uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych nie należy do regionów o najwyższych wskaźnikach proinnowacyjnych.

  Wielkopolska jest regionem zróżnicowanym przestrzennie pod względem gospodarczym. Zdecydowanym biegunem wzrostu pozostaje tradycyjnie aglomeracja poznańska. Dominuje ona w szczególności w sferach: produkcyjnej, usługowej oraz liczby instytucji otoczenia biznesu. Pozostałe części województwa cechuje zdecydowanie niższy poziom tempa rozwoju gospodarczego, czego odzwierciedleniem są niższe wartości poszczególnych wskaźników makroekonomicznych na poziomie podregionów (NUTS 3), w tym produktu krajowego brutto per capita oraz wartości dodanej brutto na 1 pracującego (tzw. wskaźnika wydajności pracy), jak również ogólnej aktywności ekonomicznej mieszkańców. O tym zróżnicowaniu świadczy również nierównomierny poziom bezrobocia rejestrowanego (najwyższy w subregionie konińskim, najniższy w aglomeracji poznańskiej).Autobus wodorowy (pierwszy w Polsce) MZK w Koninie

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę wsparcia zrównoważonego rozwoju gospodarki regionu, wielkopolskich przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP.

  Samorząd Województwa jest również zaangażowany w inicjatywy na rzecz transformacji gospodarczej regionu w kierunku gospodarki nisko i zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru jako nośnika energii. Dotyczy to działań mających na celu realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu i celów klimatycznych UE.