trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Certyfikacji i Windykacji

  • Biuro Certyfikacji i Windykacji poprzez Wydział Certyfikacji i Księgowania Wydatków w Biurze Certyfikacji i Windykacji wykonuje zadania Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej pełniącej funkcję Instytucji Certyfikującej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz funkcję Instytucji Zarządzającej wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.
   Kierownictwo w zakresie  ww. zadań sprawuje wyłącznie Dyrektor Biura.
  • Wydział Windykacji Należności oraz Wydział  Płatności Pomocy Technicznej i Budżetu odpowiednio: prowadzą sprawy związane z procesem odzyskiwania należności od beneficjentów programów operacyjnych, zarówno perspektywy finansowej 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027, współpracują w tym zakresie odpowiednio z Departamentem Polityki Regionalnej, Departamentem Wdrażania Programu Regionalnego, Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  i Wojewódzkim Urzędem Pracy; wykonują zadania Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej WRPO oraz Instytucji Zarządzającej FEW w zakresie Pomocy Technicznej w odniesieniu do perspektywy finansowej 2014-2020 i 2021-2027.
   Kierownictwo w zakresie  ww. zadań sprawuje wyłącznie Zastępca Dyrektora Biura.

   

  Siedziba biura:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro IV, część A, pokój 436
  tel.: 61 626 62 10
  fax: 61 626 62 13 
  e-mail: bcw.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Biura:
  Przemysław Maćkowiak

  Zastępca Dyrektora Biura:
  Hanna Hojan

  Struktura organizacyjna