trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

  Posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz/lub karty przekazania odpadu.

  Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów do roku 2018 obowiązany był  sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

  Od 2019 roku roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, w terminie do dnia 15 marca, za poprzedni rok kalendarzowy.

  Pod linkiem znajdują się instrukcje obsługi systemu BDO: https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

   

  KONTAKT:

  Martyna Czamajło

  tel. 61 626 64 47

  e-mail: martyna.czamajlo@umww.pl

  (powiaty: gnieźnieński, kolski, kościański, ostrowski,  ostrzeszowski, słupecki, szamotulski, turecki, złotowski)

   

  Joanna Deik

  tel. 61 626 64 76

  e-mail: joanna.deik@umww.pl

  (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, jarociński, obornicki, pleszewski,  poznański, rawicki,  średzki)

   

  Karolina Górczak

  tel.: 61 626 64 50

  e-mail: karolina.gorczak@umww.pl

  (powiaty; międzychodzki, krotoszyński, leszczyński, wągrowiecki, wrzesiński, M. Poznań)

   

  Lidia Lipska

  tel.: 61 626 64 40

  e-mail: lidia.lipska@umww.pl

  (powiaty: gostyński, kaliski, M. Kalisz, M. Konin, M. Leszno, śremski)

   

  Paulina Polowczyk

  tel. 61 626 74 95

  (powiaty: kępiński, koniński, nowotomyski, wolsztyński, pilski, podmioty spoza województwa)