trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zofia Szalczyk

  Szalczyk Zofia

  powrót


   

  Klub Radnych:
  Polskie Stronnictwo Ludowe

   


  Funkcje pełnione w Sejmiku:

  • Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji

  Doświadczenie samorządowe/parlamentarne:

  Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (2013-2015). Radna i przewodnicząca (od 30.11.2015) Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w V kadencji. Przewodnicząca ogólnopolskiego Konwentu Przewodniczących Sejmików RP w kadencji 2016/2017. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Związku Województw RP. Pracowała w następujących Komisjach V kadencji Sejmiku WW: Komisja Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Komisja Gospodarki, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Nauki, Komisja Środowiska, Komisja Kultury. Zorganizowała dwukrotnie sejmiki młodzieży województwa wielkopolskiego. Działała także w pierwszej kadencji samorządu rolniczego: była delegatem do Poznańskiej/Wielkopolskiej Izby Rolniczej (1996 – 2002). Pełniła funkcję członka Zarządu Poznańskiej Izby Rolniczej (1996 – 1998).

  Doświadczenie zawodowe:

  Doktor nauk rolniczych; absolwent studiów podyplomowych w PAN w przedmiocie wspólnej polityki rolnej; ekspert z zakresu funduszy europejskich; wykładowca zagadnień dotyczących funduszy europejskich w gospodarce żywnościowej. Posiada dyplom uprawniający do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ma ponad czterdziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach sektora publicznego oraz 35 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi . Pracowała między innymi jako:

  • podsekretarz stanu, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi (2012-2015);
  • zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Rolnictwie w Warszawie (2008 -2012);
  • wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu (2007- 2008);
  • dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu (2003- 2006);
  • członek Zarządu Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych (2000-2003);
  • dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (1991-2000);
  • pracownik naukowy i zastępca dyrektora w Centralnym Ośrodku Oświaty i Postępu w Rolnictwie w Brwinowie (1974-1990).

  Była członkiem Rady Promocji Polski, międzyresortowego zespołu kierującego strategią promocji kraju na arenie międzynarodowej, zajmując się w szczególności promocją polskiej żywności (2003-2015). Ponadto była wykładowcą na Akademii Ekonomicznej/Uniwersytecie Ekonomicznym ( 1994-2018). Pełniła funkcję przewodniczącej konwentu dyrektorów Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Polsce (1991-1999).
  Do Jej szczególnych osiągnięć należy zaliczyć:

  • kierowanie zespołami programowymi opracowującymi : system dopłat bezpośrednich w RP na lata 2014-2020 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, z którego obecnie przyznawana jest w Polsce pomoc unijna dla gospodarstw rolnych, samorządów gmin, lokalnych grup działania LEADER i innych podmiotów z obszarów wiejskich;
  • kierowanie wdrażaniem systemu wsparcia finansowego w Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2008- 2012;
  • zorganizowanie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu i kierowanie wdrożeniem systemu dopłat bezpośrednich w województwie wielkopolskim;
  • stworzenie nowoczesnego centrum wystawowo- dydaktycznego w Sielinku;
  • wdrożenie podejścia rynkowego do organizacji doradztwa rolniczego w Polsce.

  Była twórcą i pierwsza redaktor naczelną czasopisma samorządu Rolniczego Siewca Poznański (obecnie Siewca Wielkopolski).

  Została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto otrzymała odznakę honorową Ministra Gospodarki za zasługi dla rozwoju gospodarki RP oraz odznakę honorową Ministra Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej za zasługi dla rozwoju rolnictwa. Posiada także liczne odznaczenia branżowe i wyróżnienia regionalne.

  Zainteresowania:

  między imnymi pamiętnikarstwo, literatura faktu, krajoznawstwo i turystyka, dzieje społeczności lokalnych w Wielkopolsce.

  Strona www/profil na facebook:

  https://pl-pl.facebook.com/zofia.szalczyk