trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

  Biuro Nadzoru Właścicielskiego (BNW) wykonuje w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego korporacyjny nadzór właścicielski nad spółkami, w których Województwo posiada akcje lub udziały, polegający na dbaniu o prawidłowe wykonywanie praw i obowiązków Województwa Wielkopolskiego w spółkach.

  Do zadań Biura należy m.in.:

  • monitorowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej ww. spółek (na podstawie sprawozdań finansowych) oraz informowanie o ich kondycji władz Województwa,
  • bieżąca współpraca z organami statutowymi ww. spółek,
  • współpraca z Departamentami UMWW nadzorującymi merytorycznie ww. spółki,
  • przygotowywanie informacji dla przedstawicieli Województwa w związku z posiedzeniami organów spółek,
  • opracowanie koncepcji i ram ekonomiczno-prawnych dla tworzenia nowych spółek i przystępowania do spółek istniejących,
  • przygotowanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań dla Zarządu Województwa, Komisji Sejmiku i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

   

  Siedziba biura
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro V, część A, pokój 539
  tel.: 61 626 75 44
  e-mail: bnw.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor
  Grzegorz Proniewicz

  Struktura organizacyjna