trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

  Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od roku 2005. Stanowią one ważną formę mecenatu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz promocji najciekawszych działań kulturalnych w regionie. 

  Nagrody otrzymują osoby uznane przez kapitułę za szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz kultury w regionie i jego promocję. Wśród laureatów nagród są artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, animatorzy kultury, przedsiębiorcy, których działalność nastawiona jest na kulturę oraz osoby z wieloletnim stażem działań na rzecz rozwoju kultury w regionie. Dotychczasowymi laureatami nagród byli między innymi: Krystyna Feldman, Lech Raczak, Krzysztof „Grabaż” Grabowski, Hanna Banaszak, Hanna Kočka – Krenz, Ewa Łowżył a także Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.

   

  Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury otrzymują następujące osoby:

  W kategorii „twórczość artystyczna”:

  Elżbieta Cherezińska – pisarka. Swoją pierwszą książkę pt. „Z jednej strony, z drugiej strony” napisała wspólnie z Szewachem Weissem. Kolejna książka, pt. „Byłam sekretarką Rumkowskiego” oddaje realia łódzkiego getta. Opublikowała ponadto czterotomową powieść pt. „Północna droga” oraz kolejną o dynastii Piastów, w której opisuje Europę przełomu tysiącleci, przedstawia zjazd gnieźnieński oraz relacje pomiędzy Polską Bolesława Chrobrego a cesarstwem Ottona III. Następna powieść, bestsellerowa „Korona śniegu i krwi”, jest osadzona w XIII-wiecznej Polsce, w epoce rozbicia dzielnicowego. W roku 2016 ukazały się dwie kolejne książki autorki, stanowiące cykl pt. „Harda Królowa”. Elżbieta Cherezińska napisała także kilka pojedynczych powieści, niestanowiących cykli literackich. Pisarka osadziła akcję wielu swoich powieści w Wielkopolsce.

  Szymon Szymankiewicz – projektuje plakaty oraz grafiki. Jest jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich plakacistów młodego pokolenia. Jego prace były nagradzane i wyróżniane na przeglądach i konkursach plakatu w Polsce oraz w kilkunastu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Jego najbardziej znane projekty to antyfaszystowski plakat pt. „Loading” oraz plakat pt. „Godło”. Podejmuje głównie tematy społeczne i polityczne. Jego plakaty zwracają uwagę na procesy zachodzące w otaczającym nas świecie. Są wskazaniem i przestrogą przed odradzającymi się albo wciąż żywymi, najstraszniejszymi zjawiskami we współczesnej historii ludzkości - faszyzmem, rasizmem, antysemityzmem, opresją autorytarnej władzy, obojętnością wobec słabszych. Szymon Szymankiewicz otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Publikuje w Gazecie Wyborczej i internecie.

   

  W kategorii „animacja i upowszechnianie kultury”:

  Emilian Prałat – aktywny społecznik ziemi kościańskiej w zakresie ochrony zabytków, promowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, upowszechniania i animacji kultury, społeczny opiekun zabytków. W swoje działania włącza członków lokalnych społeczności. Jego działalność dotyczy całej Wielkopolski. Jest inicjatorem i autorem cyklu wydawniczego pt. „Miejsca i Sztuka”. Powołał do życia fundację „Bonum adipisci – Dążyć do dobra”, jednym z jej celów statutowych jest ochrona dóbr kultury. W ramach działalności fundacji ma miejsce niespotykana ilość różnorodnych inicjatyw lokalnych. Organizuje czyny społeczne. Przygotowuje filmy popularyzujące kulturę regionu, które są między innymi wykorzystywane jako materiały edukacyjne w szkołach. Od sześciu lat organizuje „Kopaszewską Drogę Krzyżową,” której szlak wcześniej zrewitalizował. Ostatnio, poza cyklem pt. „Miejsca i sztuka”, napisał książkę pt. „Czyn zbrojny Chłapowskich”, regularnie pisze artykuły popularyzujące kulturę regionu dla portalu kulturaupodstaw.pl. Wiele inicjatyw przez niego podejmowanych to działania oddolne i samodzielnie przez niego finansowane. Jest organicznikiem na miarę XXI wieku.

  Jerzy Grupiński – animator środowiska literackiego, organizator życia literackiego w Poznaniu i Wielkopolsce. Pisze wiersze, eseje, krytykę literacką, felietony. Jest autorem audycji radiowych poświęconych literaturze i kulturze, organizatorem imprez, wydarzeń literackich. Wydał 16 książek, m. in. „Kształt fali”, „Sposób na motyle”, „Herb mego miasta”. Jego utwory tłumaczone są na wiele języków. Jest założycielem i wiceprezesem Salonu Artystycznego im. Jackowskich w Pobiedziskach, obchodzącego w tym roku 25-lecie istnienia. Inicjuje i organizuje konkursy literackie, m. in. we Wronkach – „O złotą wronę”, w Kościanie – „Kościańskie warsztaty Literackie”, w Czarnkowie – „Grzybobranie poetyckie”, w Szamotułach – „Turniej o pierścień Halszki”. Prowadzi też Klub Literacki w Centrum Kultury „Dąbrówka” oraz wydaje kwartalnik pt. „Protokół Kulturalny”. W 2020, na 50-lecie Klubu Literackiego, wydał antologię środowiska literackiego Wielkopolski pt. „Daję słowo”. Ma na swym koncie odznaczenia i wyróżnienia, w tym Brązowy Medal Gloria Artis.

  Stanisława Jasiczek – zajmuje się tkactwem (jest mistrzem kilimiarstwa), batikiem, ceramiką, malowaniem na szkle, porcelanie i jedwabiu, projektuje biżuterię artystyczną, w swoim dorobku ma ponad 50 wystaw w kraju i za granicą. W 2009 r. otworzyła Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Węglewie-Kolonii, udostępniając nieodpłatnie swoją działkę i dom po rodzicach. W muzeum prezentowane są jej własne kolekcje i zbiory. Organizuje pokazy, warsztaty i lekcje muzealne. Jest założycielką Stowarzyszenia Kulturalnego Tradycja, od 2012 roku organizuje Jarmark św. Augustyna w Kawnicach, który promuje rękodzielników z Wielkopolski. Organizuje Międzynarodowe Plenery Malarsko-Rzeźbiarskie, przy których powstał Park Ginących Zawodów i Tradycji. W 2016 roku z jej inicjatywy powstała muzyka do XV-wiecznych Kazań Gnieźnieńskich, której autorem jest Józef Skrzek. Jej pomysłem był Festiwal Niepodległościowy, podczas którego, w trakcie pleneru, powstały rzeźby przedstawiające między innymi Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego oraz powstał mural.

   

  W kategorii „całokształt dorobku kulturalnego”:

  Andrzej Horbik - od 45 lat kieruje Zespołem Pieśni i Tańca „Wiwaty”. Gra na dudach, koźle ślubnym, koźle weselnym i heligonce. Przez całe życie jest zaangażowany w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Pobiedziskach, ochronę dziedzictwa kulturowego Wielkopolski oraz pracę z dziećmi i młodzieżą. Działa społecznie w fundacji „Scena Pobiedziska”. Zorganizował Ognisko Twórczości Artystycznej, gdzie dzieci i młodzież bezpłatnie mogą uczyć się gry na instrumentach ludowych. Jest miłośnikiem i krzewicielem folkloru lwowskiego. Jest laureatem nagród, w tym Brązowego Krzyża Zasługi, odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nagrody Starosty Poznańskiego w dziedzinie kultury.

  Jerzy Moszkowicz – menadżer kultury, reżyser teatralny, twórca spektakli, filmów i programów telewizyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Od 1991 r. jest dyrektorem Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, dyrektorem Biennale Sztuki dla Dziecka i Międzynarodowego Festiwalu Młodego Widza Ale Kino!, który pod jego kierownictwem został wyróżniony dwukrotnie nagrodą PISF, dla najlepszego międzynarodowego festiwalu filmowego oraz najważniejszego wydarzenia w dziedzinie edukacji filmowej w kraju, a także Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego. Swoje talenty artystyczne i menadżerskie poświęcił specyficznej grupie odbiorców – przez całe życie tworzy i pracuje wśród dzieci i młodzieży i dla dzieci i młodzieży. Jest laureatem wielu nagród, min. Medalu Zasłużony dla Kultury Gloria Artis.

  Maciej Grzybowski – aktor, absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Od 1965 r. jest związany z Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Był wieloletnim dyrektorem tego teatru – najdłużej sprawującym tę funkcję w historii instytucji. Jako reżyser lub aktor pracował przy 140 spektaklach teatralnych, kilku spektaklach Teatru Telewizji, słuchowiskach radiowych, zagrał w około 40 filmach i serialach telewizyjnych. Zmienił formułę Kaliskich Spotkań Teatralnych na Festiwal Sztuki Aktorskiej, przydając im prestiżu, nadając oryginalny i niepowtarzalny charakter. Maciej Grzybowski ogromne osiągnięcia zawodowe kontynuuje będąc aktorem – seniorem kaliskiej sceny. Wciąż pozostaje aktywnym twórcą, zachwycającym widzów kolejnych pokoleń swym aktorskim kunsztem. Jest laureatem licznych prestiżowych nagród teatralnych. Jest jednym z najbardziej zasłużonych artystów w Kaliszu.

  Olcha Wierzbowska-Sikorska – polonistka, w przeszłości szefowa poznańskiego oddziału Państwowego Wydawnictwa Naukowego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Brała udział w redakcji wielu wydawnictw regionalnych, między innymi „Słownika Gwary Miejskiej Poznania” oraz „Dziejów Poznania”. Jest inicjatorką i realizatorką Poznańskich Spotkań Targowych. Książka dla dzieci i młodzieży”, znanych dziś jako „Poznańskie Targi Książki”. Organizuje akcję pt. „Cała Polska czyta dzieciom”, konkursy literackie dla młodzieży, wystawy ilustracji. Jest niestrudzoną popularyzatorką czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

  Wacław Kubski – artysta plastyk, mieszkający i tworzący w Pile od 55 lat. Namalował kilka tysięcy obrazów, uzyskał kilkanaście nagród w rozmaitych konkursach plastycznych. Jego prace znajdują się w muzeach w Złotowie, Rogoźnie, Wągrowcu, Wieluniu, Chełmie, Sieradzu oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Jest pomysłodawcą „Salonu Wielkopolskiego” – ogólnopolskiego konkursu plastycznego, odbywającego się w Czarnkowie. Jest organizatorem wielu konkursów plastycznych, kuratorem pilskich galerii, animatorem ruchu artystycznego.