trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Kompetencje zarządu

  Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.

  Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

  • wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
  • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
  • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
  • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  • kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

   

  Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa (BIP).

  Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych.