trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Kontroli

  Kompetencje departamentu

  Departament przeprowadza kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych Urzędu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów wykonujących zadania samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych przez samorząd województwa. Ponadto Departament przeprowadza kontrole przedsiębiorców w zakresie świadczonych przez nich usług hotelarskich, a także kontrole przedsiębiorców w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Departament koordynuje przygotowanie i opracowuje projekt rocznego planu kontroli prowadzonych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Dokonuje analizy materiałów pokontrolnych, opracowuje oraz opiniuje między innymi projekty wystąpień pokontrolnych i zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (przygotowane przez departamenty merytoryczne).

  Departament Kontroli sporządza zbiorczą informację o przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski kontrolach i ich wynikach oraz o kontrolach Urzędu przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej, a także przygotowuje projekty odpowiedzi na zalecenia kontrolne kierowane przez organy kontroli zewnętrznej.

  Ponadto w departamencie prowadzony jest rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61–714 Poznań
  sekretariat - piętro III, część B, pokój 361
  tel.: 61 626 67 70
  fax: 61 626 67 71
  e-mail: dko.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Mariusz Lewandowski

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Wojciech Kulak

  Rzecznik Funduszy Europejskich:
  Anna Ratajczak

  Struktura organizacyjna