trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Komisje Sejmiku

  • Zadania i kompetencje komisji określa Statut Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. z 2018 r., poz. 8635).
  • Zadaniem komisji jest pomoc w wykonywaniu zadań Sejmiku. W tym celu Sejmik powołuje komisje stałe oraz doraźne. Podlegają one Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
  • W skład komisji wchodzą wyłącznie radni a jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Sejmik.
  • Komisje działają na posiedzeniach, zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby a z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
  • Wszystkie rozstrzygnięcia podczas prac komisji dokonywane są w drodze głosowania, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

   

   

  Aktualnie działające komisje Sejmiku:

  Najbliższe terminy posiedzeń komisji znajdziecie Państwo w zakładce "Plan pracy".

  Skład osobowy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

   

  Komisja Budżetowa:

  1. Marta Dzikowska
  2. Krzysztof Grabowski
  3. Jan Grzesiek - Przewodniczący
  4. Wojciech Jankowiak
  5. Tomasz Ławniczak
  6. Paulina Stochniałek
  7. Agnieszka Wiśniewska
  8. Tomasz Wojtiuk - Wiceprzewodniczący
  9. Marek Woźniak
  10. Filip Żelazny

  Komisja Edukacji i Nauki:

  1. Katarzyna Kretkowska
  2. Marta Magda
  3. Dawid Murawa
  4. Paweł Owsianny
  5. Patrycja Przybylska
  6. Wiesław Ratajczak - Wiceprzewodniczący
  7. Paulina Stochniałek - Przewodniczący
  8. Marzena Wodzińska

  Komisja Gospodarki:

  1. Jacek Bogusławski
  2. Henryk Drzewiecki - Wiceprzewodniczący
  3. Marta Dzikowska - Przewodniczący
  4. Grzegorz Fiałkowski
  5. Wojciech Jankowiak
  6. Patrycja Przybylska
  7. Violetta Ratajczak
  8. Romuald Ruszkowski
  9. Tatiana Sokołowska
  10. Paulina Stochniałek
  11. Piotr Trybek

  Komisja Kultury:

  1. Leszek Bierła
  2. Adam Bogrycewicz
  3. Wojciech Firlej
  4. Wojciech Jankowiak
  5. Marta Magda
  6. Barbra Mroczkowska - Przewodniczący
  7. Małgorzata Nowak
  8. Paweł Owsianny
  9. Andrzej Pichet
  10. Patrycja Przybylska - Wiceprzewodniczący
  11. Violetta Ratajczak
  12. Romuald Ruszkowski
  13. Marek Sowa

  Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki:

  1. Leszek Bierła
  2. Jacek Bogusławski
  3. Jan Grzesiek
  4. Barbara Mroczkowska
  5. Marian Poślednik
  6. Joanna Szczechowska
  7. Marzena Wodzińska - Przewodniczący
  8.  Tomasz Wojtiuk
  9. Michał Zieliński - Wiceprzewodniczący

  Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  1. Jacek Bogusławski
  2. Henryk Drzewiecki
  3. Wojciech Firlej - Przewodniczący
  4. Krzysztof Grabowski
  5. Paweł Owsianny
  6. Andrzej Pichet
  7. Romuald Ruszkowski
  8. Henryk Szymański - Wiceprzewodniczący
  9. Piotr Trybek
  10. Michał Zieliński

  Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej:

  1. Adam Bogrycewicz
  2. Henryk Drzewiecki
  3. Łukasz Grabowski
  4. Wojciech Jankowiak
  5. Tomasz Ławniczak - Przewodniczący
  6. Marian Poślednik
  7. Marek Sowa
  8. Joanna Szczechowska   
  9. Henryk Szymański - Wiceprzewodniczący
  10. Agnieszka Wiśniewska
  11. Filip Żelazny

  Komisja Rewizyjna:

  1. Marta Dzikowska - Wiceprzewodniczący
  2. Łukasz Grabowski
  3. Jan Grzesiek
  4. Marta Magda
  5. Dominik Szopa
  6. Tomasz Wojtiuk
  7.  Filip Żelazny - Przewodniczący

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej:

  1. Marta Magda - Wiceprzewodniczący
  2. Anna Majda
  3. Barbara Mroczkowska
  4. Patrycja Przybylska
  5. Violetta Ratajczak
  6. Wiesław Ratajczak
  7. Katarzyna Rzepecka-Andrzejak - Przewodniczący
  8. Paulina Stochniałek

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. Leszek Bierła
  2. Marta Dzikowska
  3. Grzegorz Fiałkowski - Wiceprzewodniczący
  4. Krzysztof Grabowski
  5. Łukasz Grabowski
  6. Marta Magda
  7. Marian Poślednik - Przewodniczący
  8. Violetta Ratajczak 
  9. Katarzyna Rzepecka-Andrzejak
  10. Henryk Szymański

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1. Marta Magda
  2. Anna Majda
  3. Andrzej Pichet
  4. Patrycja Przybylska - Przewodniczący
  5. Dominik Szopa

  Komisja Statutowa:

  1. Marta Dzikowska
  2. Krzysztof Grabowski
  3. Marta Magda
  4. Paweł Owsianny - Wiceprzewodniczący
  5. Dominik Szopa
  6. Piotr Trybek - Przewodniczący
  7. Filip Żelazny

  Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej:

  1. Adam Bogrycewicz - Wiceprzewodniczący
  2. Krzysztof Grabowski
  3. Marta Magda
  4. Dawid Murawa
  5. Paweł Owsianny
  6. Andrzej Pichet - Przewodniczący
  7. Patrycja Przybylska
  8. Marek Sowa
  9. Dominik Szopa
  10. Henryk Szymański
  11.  Agnieszka Wiśniewska
  12. Marzena Wodzińska
  13. Michał Zieliński

  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:

  1. Grzegorz Fiałkowski
  2. Wojciech Firlej
  3. Wojciech Jankowiak
  4. Katarzyna Kretkowska
  5. Marta Magda
  6. Anna Majda - Przewodniczący
  7. Barbara Mroczkowska
  8. Dawid Murawa
  9. Paweł Owsianny
  10. Patrycja Przybylska
  11. Violetta Ratajczak
  12. Paulina Stochniałek
  13. Joanna Szczechowska - Wiceprzewodniczący
  14. Henryk Szymański
  15. Filip Żelazny