trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  Waszak MalgorzataMAŁGORZATA WASZAK-KLEPKA

  Urodziła się 22 lutego 1957 roku, w Ślesinie.

  Wykształcenie
  Jest absolwentem geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej oraz budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowe studia Prawno-Samorządowe, Zarządzanie w polskiej administracji publicznej a wspólna europejska przestrzeń administracyjna na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także Executive Maser of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.

  Przebieg kariery zawodowej
  Do 1991 roku pracowała w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Koninie kierując działem przygotowania produkcji. Równolegle, w okresie od 1989 roku do 1991 roku, była nauczycielem przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Od 1992 do końca 1998 roku kierowała filią nr 1 Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, pełniąc jednocześnie funkcję starszego inspektora wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie.

  W latach 1999-2006 kierowała geodezją i kartografią w Starostwie Powiatowym w Koninie pełniąc funkcję zastępcy naczelnika wydziału i zastępcy geodety powiatowego. W tym samym czasie przewodniczyła Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W latach 2002-2006 pełniła funkcję radnej Rady Miasta Konina. Uczestniczyła wówczas w pracach komisji rewizyjnej i budżetowej.

  Od grudnia 2006 roku do końca listopada 2014 roku pełniła funkcję Wicestarosty Konińskiego a następnie Starosty Konińskiego. W latach 2015 - 2020 roku pełniła funkcję dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W latach 2014-2018 była radną Województwa Wielkopolskiego kierując Komisją Edukacji i Nauki. W 2018 roku została ponownie radną wojewódzką. W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez rok pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Sejmiku, a obecnie Przewodniczącej Sejmiku.

  Dodatkowe informacje

  • Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 oraz dla kandydatów do rad nadzorczych. W roku 2002 uzyskała uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.
  • Od 2007 roku jest członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
  • W latach 2008-2014 pełniła funkcję Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina w Koninie, której była założycielką.
  • Z jej inicjatywy powstał projekt rozwoju gospodarczego regionu konińskiego pn. Aglomeracja Konińska.
  • Od 2015 do 2020 roku wchodziła w skład zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych w Poznaniu.

  Za działalność publiczną wyróżniona między innymi:

  • Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji,
  • Odznaką Honorową za Zasługi dla Miasta Konina,
  • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, przez Ministra Obrony Narodowej,
  • Srebrnym medalem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla pożarnictwa,
  • Krzyżem za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Złotą Honorową Odznaką LZS nadaną przez Radę Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,
  • Odznaką Honorową Sybiraka przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków.