trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zaproszenie

  Obraz1

  Poznań, 31 stycznia 2019 r.

    

   

  Szanowni Państwo,

   

  w tym roku kontynuujemy projekt pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, który kierowany jest do uczniów szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z terenu województwa wielkopolskiego. Będzie to już III etycja projektu. Pierwsza z nich odbyła się w 2017 roku, kiedy to młodzież dyskutowała o Marzeniach młodzieży o Wielkopolsce 2020+. II Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego odbył się w 2018 roku, a jego tematem przewodnim byli Młodzi wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.

  W roku 2019, w którym to przypada 15. rocznica epokowego wydarzenia, jakim bez wątpienia było przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do struktur Unii Europejskiej, tematem wiodącym projektu będzie hasło: 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży. Minione półtorej dekady było okresem, w którym obserwowaliśmy wyraźny rozwój na poziomie infrastrukturalnym oraz doświadczaliśmy istotnych zmian społeczno-ekonomicznych. Bazę potencjalnych uczestników projektu stanowią zaś młodzi ludzie, którzy nie znają Polski sprzed 2004 r., więc naszym głównym celem jest możliwość wysłuchania ich opinii nt. mijającego 15-lecia. Pragnę podkreślić, iż projektowi przyświeca ponadto szczytny cel edukacyjny w postaci popularyzacji wśród uczestników projektu wiedzy o działalności samorządów lokalnych oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  Jak co roku, pierwszym etapem projektu jest proces rekrutacji dwuosobowych zespołów uczniowskich do udziału w sesji plenarnej, która odbędzie się w dniu 10 maja br. w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34. Wyboru zespołów uczniowskich dokona, podobnie jak w zeszłym roku, komisja rekrutacyjna powołana przez prezydentów miast oraz starostów. Pragnę nadmienić, że ważnym elementem w projekcie jest opracowanie przez zespoły uczniowskie pracy na temat: Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu oraz zaprezentowanie tej pracy przed komisją rekrutacyjną.

  W ślad za owocną współpracą w latach poprzednich, zwracamy się do prezydentów miast oraz starostów z propozycją podjęcia współpracy przy tegorocznej edycji Sejmiku. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież z wielkopolskich szkół średnich. Wspólnie uczcijmy 15. rocznicę wejścia Polsk do Unii Europejskiej.

   

                                                                                                        Z poważaniem,

    

                                       /-/ Wiesław Szczepański