trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wyjaśnienie w sprawie wypowiedzi medialnych Posła Jana Mosińskiego

    W związku z wypowiedziami pana Jana Mosińskiego, Posła na Sejm RP, które opublikowane zostały w artykule „Kalisz: Nadzwyczajne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego” na portalu gazety „Nasz Rynek” oraz w artykule „Szpital w ogniu krytyki” autorstwa Andrzeja Kurzyńskiego w gazecie „Ziemia Kaliska” przesyłamy poniższe wyjaśnienie:
    Pan Jan Mosiński, Poseł na Sejm RP i były radny województwa wielkopolskiego formułuje publicznie tezy mijające się z prawdą i świadczące o braku wiedzy o obowiązujących procedurach. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak nie wykreślił inwestycji „Modernizacja SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” z listy projektów zawartych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Względy formalne ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zadecydowały, że w Kontrakcie Terytorialnym znalazły się tylko projekty związane z budową nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Projekty, dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych zostały przewidziane do realizacji w rządowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.
    Wsparcie infrastruktury zdrowotnej, w tym Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, jest jednym z głównych priorytetów dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Niezrozumiałe zupełnie są wypowiedzi pana Posła, z których wynika, że fakt braku w Kontrakcie Terytorialnym w/w inwestycji miał wpływ na konkretne wydarzenia na SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Kaliszu.
    Nieakceptowalną rzeczą jest też fakt wykorzystywania ludzkiej tragedii w celach politycznych, a takie - sądząc z wypowiedzi Pana Posła Mosińskiego - bez wątpienia mu przyświecają.