trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wspólna konferencja programów transnarodowych na Śląsku

  Wspólna konferencjaW dniach 15-16 września 2011r. w Katowicach, 13 transnarodowych programów działających w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej po raz pierwszy zorganizowało wspólną konferencję, ukazującą jak współpraca transnarodowa poprawia jakość życia w europejskich regionach. – Programy transnarodowe najlepiej urzeczywistniają idee europejskiej współpracy i solidarności. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że Śląsk tak aktywnie uczestniczy w realizowanych w ich ramach projektach – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas sesji inaugurującej konferencję.

  - Celem dzisiejszej konferencji jest dyskusja na temat roli programów transnarodowych jako instrumentu polityki spójności realnie wpływającego na osiąganie celów rozwojowych Unii Europejskiej. Uważam, że Europejska Współpraca Terytorialna stanowi uzupełnienie programów regionalnych i sektorowych – podkreślała w swoim wystąpieniu minister Bieńkowska. W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej komponent transnarodowy zajmuje szczególne miejsce. Transnarodowość oznacza, że program czy projekt realizowany jest na określonym obszarze, obejmującym regiony kilku, czasami kilkunastu, państw. W praktyce umożliwia to współdziałanie partnerów oddalonych o nawet o kilka tysięcy kilometrów. Budżet EWT na lata 2007-2013 wynosi 8,74 mld euro. Polska uczestniczy obecnie w dwóch programach transnarodowych: programie Region Morza Bałtyckiego oraz Programie dla Europy Środkowej. W pierwszym, którego budżet to 236,6 mln euro, realizowane są 73 projekty, w tym 61 z udziałem polskich partnerów. W drugim, którego budżet to 246 mln euro, są 94 projekty z 76 polskimi partnerami.

  Szefowa resortu rozwoju regionalnego przypomniała, że motto konferencji brzmi: 13 programów, 1 cel – poprawa jakości życia w europejskich regionach. - Przekaz jest jasny. Te niewielkie pod względem finansowym programy mają doświadczenie i dorobek, mogące stanowić ważny element w procesie rozwoju regionów Unii Europejskiej – podkreśliła.

  - Wnioski z tej konferencji zostaną zaprezentowane podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w trakcie specjalnego warsztatu poświęconego współpracy transnarodowej. Strona polska przekaże je także ministrom odpowiedzialnym za politykę regionalną, politykę spójności, spójności terytorialnej i rozwoju miast, którzy zgromadzą się na nieformalnym spotkaniu w listopadzie w Poznaniu – zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska, przypominając, że jednym z celów polskiej prezydencji w zakresie polityki spójności jest właśnie wzmocnienie jej wymiaru terytorialnego.

  W dwudniowej konferencji, odbywającej się w Akademii Muzycznej, udział wzięli m.in. przedstawiciele województwa śląskiego: marszałek Adam Matusiewicz, Piotr Spyra, wicewojewoda śląski oraz prezydent miasta Katowice Piotr Uszok, a także reprezentanci Komisji Europejskiej – Normunds Popens i beneficjenci programów transnarodowych.

  Źródło: www.mrr.gov.pl