trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska Baza Dróg Rowerowych (WBDR)

    przykładowa ścieżka rowerowaWielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zakończyło prace dotyczące tworzenia Wielkopolskiej Bazy Dróg Rowerowych (WBDR). W procesie aktualizacji pozyskano dane z wszystkich jednostek samorządu powiatowego i gminnego, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie zgromadzono i przetworzono dane o ponad 2 tysiącach odcinków dróg rowerowych. Wszystkie dane zostały wprowadzone do WBDR i opublikowane w aplikacji mapowej na stronie internetowej Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu wraz z informacją o stanie infrastruktury dróg rowerowych w regionie.

    Celem WBDR jest inwentaryzacja oraz stały monitoring sieci dróg rowerowych, a także wsparcie i koordynacja procesu planowania rozwoju infrastruktury dla ruchu rowerowego na wszystkich poziomach zarządzania.

    Zachęcamy Państwa do zapoznania się Wielkopolską Bazą Dróg Rowerowych

    Link do informacji o stanie infrastruktury: https://wbpp.poznan.pl/210/111/wielkopolska-baza-drog-rowerowych-badanie-infrastruktury-drog-rowerowych-edycja-2023.html

    Link do aplikacji mapowej WBDR: https://wbpp-poznan.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee1482afe4af4ee6a434c68906af13a6