trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

  zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978)

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile zaprasza egzaminatorów niezatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego które odbędą się w dniach 23-25 listopada 2017 r.

  Koszt warsztatów wynosi 300 złotych.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 27 października 2017 r. formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji egzaminatorów za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@word.pila.pl lub listownie: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła.

  Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy - nr konta: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010 z dopiskiem: „Warsztaty dla egzaminatorów”.

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu +48 67 212 07 79.