trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA EGZAMINATORÓW NIEZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO

  zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  (Dz. U. Nr 30 z 2011 r. poz. 151 z późn. zm)

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile zaprasza egzaminatorów niezatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego które odbędą się w dniach 20-22 listopada 2014 r. dla kategorii uprawnień: A, B, C.


  Koszt warsztatów:


  Wariant I: 700 złotych, obejmuje czynny udział i uzyskanie certyfikatu w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej jazdy samochodem,


  Wariant II: 400 złotych obejmuje udział w zajęciach w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej jazdy samochodem w roli obserwatora.


  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 7 listopada 2014 r. formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji egzaminatorów za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@word.pila.pl lub listownie: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła.

  Wpłatę za wybrany wariant warsztatów należy dokonać na rachunek bankowy ośrodka: nr konta: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010 z dopiskiem: „Warsztaty dla egzaminatorów".

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu +48 67 212 07 79.


  Galeria zdjęć: