trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

V Europejski Szczyt Równości

    Celem corocznego Europejskiego Szczytu Równości jest promowanie w Unii Europejskiej idei równości. Wydarzeniu odbywającemu się 14-15 listopada w Poznaniu, towarzyszyć będzie także nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich UE odpowiedzialnych za realizację polityk równościowych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji pod każdą jej postacią. Na spotkaniu ministrowie przyjmą Deklarację Poznańską, poświęconą m.in. rozwijaniu dialogu z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości realizacji polityk równościowych oraz skuteczności działań antydyskryminacyjnych.

    Tematem V Europejskiego Szczytu Równości jest „Promowanie Równości na Szczeblu Lokalnym i Regionalnym”. Ten poziom działania jest kluczowy w zakresie walki z dyskryminacją i promowaniem równości. To na tych szczeblach wdrażana jest polityka i programy krajowe, a społeczności doświadczające nierówności, organizują się w sprzeciwie wobec swojego położenia i dają wyraz swoim potrzebom. Tam zakorzeniają się i rozwijają idee rozwoju i zmian społecznych.

    Na V Europejski Szczyt Równości przybędzie ok. 260 oficjalnych przedstawicieli delegacji Państw Członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących, państw EOG, organizacji międzynarodowych, pracowników wyższego szczebla europejskich organizacji pozarządowych, partnerów społecznych (pracodawcy i związki zawodowe), instytucji zajmujących się tematyką równości i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

    Źródło: www.pl2011.eu