trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Tygodnik Pilski - artykuł „Marszałek pogroził Farmutilowi”

  Szanowny Pan
  Adam Pawłowski
  Redaktor Naczelny
  Polska The Times
  Głos Wielkopolski

   

  Szanowny Panie Redaktorze,

  proszę o opublikowanie w „Tygodniku Pilskim", zgodnie z literą Prawa prasowego mojego sprostowania do tekstu, który się w nim ukazał w dniu 31 grudnia 2012 roku, pt. „Marszałek pogroził Farmutilowi" autorstwa Pani Agnieszki Kledzik. Poniżej jego treść, odnosząca się do fragmentu umiejscowionego w pierwszej kolumnie tekstu, zaczynającego się od słów
  „Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma jednak uprawnień...", do zdania „Marszałek Pil – Utilu jednak nie ukarał" włącznie.

  Nieprawdą jest, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w ramach kompetencji ustawowych dot. ochrony środowiska, posiada uprawnienia do nakładania mandatów czy też grzywien na prowadzącego instalację z naruszeniem warunków udzielonego pozwolenia zintegrowanego.
  Ewentualne nałożenie na prowadzącego instalację grzywny w trybie postępowania mandatowego leży w kompetencjach Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

  Informacja o tym, że Marszałek może jedynie cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania pozwolenie zintegrowane, po uprzednim wezwaniu prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń warunków posiadanego pozwolenia, została przesłana Pani Redaktor w pismach z dnia 29 listopada 2012 r. i 18 grudnia 2012 r.

   

  Z poważaniem,

  Anna Parzyńska-Paschke