trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr: 2. Programy wsparcia dla osób uzależnionych (...), 3. Organizacja szkoleń edukacyjnych (...),5. Realizacja programów wczesnej interwencji (...)oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 4. (...)

  Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr:
  2. Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin,
  3. Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym),
  5. Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych
  oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 4. Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

  1. Uchwała Nr 2573/2016 ZWW z dnia 25 sierpnia 2016 r. - pobierz
  2. Załącznik do Uchwały Nr 2573/2016 ZWW z 25 sierpnia 2016 r. – wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) - pobierz
  3. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 2 - pobierz
  4. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 3 - pobierz
  5. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 4 - pobierz
  6. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 5 - pobierz
  7. Oświadczenie o przyjęciu dotacji - pobierz
  8. Formularz aktualizacji opisu poszczególnych działań – korekta oferty - pobierz
  9. Formularz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania - pobierz
  10. Formularz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania - pobierz
  11. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania - pobierz
  12. Wzór listy uczestników - pobierz
  13. Wzór listy obecności - pobierz