trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2018 pn. „Realizacja programów profilaktycznych ...

  (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego i „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) oraz unieważnienie otwartych konkursów ofert pn. „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych i „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej).

   

  1. Uchwała Nr 6033/2018 ZWW z dnia 18 października 2018r. wraz z załącznikiem do Uchwały - Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2018 pn.: „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)” „Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” - pobierz
  2. Zgoda na wysokość przyznanej dotacji - pobierz
  3. Sprawozdanie - pobierz
  4. Lista obecności - konkurs nr 4 - pobierz
  5. Lista uczestników + obecności - konkurs nr 1 - pobierz
  6. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 1 - pobierz
  7. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 4 - pobierz