trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochtony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r.

  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w 2019 roku pn. „Organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne ptoblemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. : „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski"

   

  1. Uchwała Nr 1323/2019 ZWW z dnia 3.10.2019 r. wraz z załącznikiem do Uchwały - Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony 1 promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w 2019 roku - pobierz
  2. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursów- pobierz
  3. Zgoda na wysokość przyznanej dotacji- pobierz
  4. Wzór sprawozdania- pobierz