trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku

  pn.: „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Działania na rzecz poprawy jakości życia osób chorych przewlekle”

   

  1. Uchwała nr 5388 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 08.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert pn.: „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Działania na rzecz poprawy jakości życia osób chorych przewlekle” - pobierz
  2.  Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - pobierz
  3. Oświadczenie - pobierz
  4. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania - pobierz
  5. Aktualizacja opisu poszczególnych działań realizacji zadania - pobierz
  6. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz