trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w latach 2019-2021 pn.: „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021 oraz „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski"

   

  1. Uchwała Nr 1096/2019 ZWW z dnia 26 lipca 2019 r. wraz z załącznikiem do Uchwały – wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w latach 2019 - 2021 - pobierz
  2. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursów - pobierz
  3. Zgoda na wysokość przyznanej dotacji - pobierz
  4. Sprawozdanie - pobierz