trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2019 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji

  letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień

  1. Uchwała Nr 899/2019 ZWW z dnia 21 czerwca 2019 r. wraz z załącznikiem do Uchwały – wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) - pobierz
  2. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz
  3. Zgoda na wysokość przyznanej dotacji - pobierz
  4. Sprawozdanie - pobierz
  5. Wzór listy uczestników - pobierz