trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019 pn.: „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)" oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych"

   

  1. Uchwała Nr 1492/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.11.2019 r. wraz z załącznikiem do Uchwały — wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) - pobierz
  2. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursów - pobierz
  3. Oświadczenie o przyjęciu dotacji - pobierz
  4. Wzór listy obecności - pobierz