trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: - Organizacja wypoczynku wakacyjnego ..

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: - Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień.

  1. Uchwała Nr 3852/2017 ZWW z dnia 12 czerwca 2017 r. - pobierz
  2. Załącznik do Uchwały Nr 3852/2017 ZWW z 12 czerwca 2017 r. – wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) - pobierz
  3. Uchwała nr 4187/2017 ZWW z dnia 23 sierpnia 2017 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert - pobierz
  4. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz
  5. Zgoda na wysokość przyznanej dotacji - pobierz
  6. Aktualizacja oferty - pobierz
  7. Formularz aktualizacji opisu poszczególnych działań - pobierz
  8. Formularz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania - pobierz
  9. Formularz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania - pobierz
  10. Formularz sprawozdania - pobierz
  11. Wzór listy uczestników - pobierz