trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017

  pn.: Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)

   

  1. Uchwała Nr 4401/2017 ZWW z dnia 19 października 2017 r. wraz z załącznikiem do Uchwały - Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn: „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)” „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych” - pobierz
  2. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 2 - pobierz
  3. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 3 - pobierz
  4. Wzór listy obecności - konkurs nr 2 i 3 - pobierz
  5. Wzór listy uczestników - konkurs nr 2 - pobierz
  6. Oświadczenie o przyjęciu dotacji, w tym rachunek bankowy - pobierz
  7. Aktualizacja opisu poszczególnych działań - pobierz
  8. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - pobierz
  9. Aktualizacja kalkulacji kosztów - pobierz
  10. Sprawozdania - pobierz