trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016 pn.: „Realizacja programów profilaktycznych

  1. Uchwała Nr 1886/2016 ZWW z dnia 14 kwietnia 2016 r. - pobierz
  2. Załącznik do Uchwały Nr 1886/2016 ZWW z 14 kwietnia 2016 r. – wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) - pobierz
  3. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz
  4. Oświadczenie o przyjęciu dotacji - pobierz
  5. Formularz aktualizacji opisu poszczególnych działań – korekta oferty - pobierz
  6. Formularz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania - pobierz
  7. Formularz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania - pobierz
  8. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania - pobierz
  9. Wzór listy uczestników - pobierz
  10. Wzór listy obecności - pobierz