trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w fotmie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i ptomocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w latach 2019 — 2021 pn.: „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski"

   

  1. Uchwała Nr 1324/2019 ZWW z dnia 3.10.2019 r. wraz z załącznikiem do Uchwały - tozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu na realizację w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochtony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 t. poz. 2190 ze zm.) w latach 2019 — 2021 - pobierz
  2. Wykaz ofert złożonych w ramach otwattego konkursu ofert -
  3. Zgoda na wysokość przyznanej dotacji - pobierz
  4. Wzór sprawozdania - pobierz