trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wlkp. w dziedzinie ekologii...

  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY"

   

  Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz
  Załącznik do uchwały - pobierz

  Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych - pobierz
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy - pobierz
  5. Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej (wzór 1) - pobierz
  8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej (wzór 2) - pobierz
  9. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  10. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz