trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego o charakterze lokalnym lub regionaln

  Ogłoszenie - pobierz

  Pliki do pobrania:

  1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2016 - pobierz
  2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2016 - pobierz
  3. Oświadczenie o ubieganiu/nieubieganiu się z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku 2016 o środki finansowe w trybie małych grantów 2016 - pobierz
  4. Oświadczenie, iż łączna kwota środków finansowych uzyskanych od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w trybie małych grantów w roku 2016 nie przekroczy kwoty 20 000,00 zł 2016 - pobierz
  5. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, Numerze Identyfikacji Podatkowej, numerze REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2016 - pobierz
  6. Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 2016 - pobierz
  7. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 2016 - pobierz