trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

    (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w 2019 roku pn. : „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski oraz „Organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski"

     

    Ogłoszenie - pobierz