trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016

  1. „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych) połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”.
  2. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”.

  Uchwała - pobierz
  Ogłoszenie konkursowe - pobierz
  Formularz ofert - pobierz
  Oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych własnych - pobierz
  Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
  Oświadczenie o rekrutacji uczestników - pobierz
  Aktualizacja opisu poszczególnych działań - korekta ofert - pobierz
  Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - pobierz
  Korekta kalkulacji kosztów - pobierz
  Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - pobierz
  Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - pobierz