trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016.

  1.    „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla
          dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”.
  2.    „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin”.
  3.    „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)”.
  4.    „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych”.
  5.    „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów
          związanych z używaniem środków psychoaktywnych”.

  Załączniki do pobrania:

  Uchwała - pobierz
  Ogłoszenie konkursowe - pobierz

  Formularz oferty - pobierz
  Oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych własnych - pobierz
  Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
  Oświadczenie o rekrutacji uczestników – konkurs nr 1 - pobierz
  Oświadczenie o rekrutacji uczestników – konkurs nr 2 - pobierz

  Aktualizacja opisu poszczególnych działań - korekta oferty - pobierz
  Korekta kalkulacji kosztów - pobierz
  Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - pobierz

  Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - pobierz