trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015

  Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015:

  1. „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień.”
  2. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka.”

   

  Załączniki do pobrania:

  1. Uchwała ws. ogłoszenia otwartych konkursów ofert
  2. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert (załącznik do uchwały) 
  3. Oferta
  4. Sprawozdanie
  5. Oświadczenie o zapewnieniu 10% środków finansowych własnych
  6. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych 
  7. Oświadczenie organizacji o rekrutacji uczestników
  8. Aktualizacja opisu poszczególnych działań - korekta oferty
  9. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania
  10. Korekta kalkulacji kosztów