trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

    w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w latach 2019 - 2021

    1. Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021",
    2. „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski".

    Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 888/2019 z 14.06.2019 r. - pobierz