trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2020

  Uchwała wraz z uzasadnieniem- turystyka i krajoznawstwo 2020 - pobierz
  Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2020 - popularyzacja turystyki i krajoznawstwa - pobierz
  Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2020 - poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej - pobierz

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2020 - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2020 - pobierz
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2020 - pobierz
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2020 - pobierz
  5. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2020 - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 1) - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 2) - pobierz
  8. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  9. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  10. Karta oceny merytorycznej nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2020 - popularyzacja turystyki i krajoznawstwa - pobierz
  11. Karta oceny merytorycznej nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2020 - poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej - pobierz