trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020

  Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2020 - pobierz

  Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2020 - imprezy sportowe - pobierz

  Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2020 - infrastruktura sportowa - pobierz

  Pliki do pobrania:

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2020  - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2020 - pobierz
  3. Oświadczenie o braku finansowania lub współfinansowania zadania publicznego bezpośrednio lub pośrednio ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego przekazanych na realizację zadań wieloletnich 2020 - pobierz
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2020 - pobierz
  5. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2020 - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2020 - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 1) - pobierz
  8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 2) - pobierz
  9. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  10. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  11. Karta oceny merytorycznej nr 1 - kultura fizyczna 2020 - imprezy sportowe - pobierz
  12. Karta oceny merytorycznej nr 2 - kultura fizyczna 2020 - infrastruktura sportowa - pobierz