trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2018

  UWAGA!!!

  Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu „Generatora Ofert i Sprawozdań” (wymagana wcześniejsza rejestracja).

  Wypełnienie oferty w „Generatorze Ofert i Sprawozdań” kończy się utworzeniem pliku w formacie PDF z przypisaną „sumą kontrolną”. Zawartość pliku, tj. wypełniony druk oferty, należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do jej podpisania i złożyć zgodnie z informacją w dziale XII niniejszego ogłoszenia („Miejsce i termin składania ofert”).

  Ostatecznie złożona oferta musi posiadać tą samą sumę kontrolną jak oferta zapisana w „Generatorze Ofert i Sprawozdań”.

  „Generatory Ofert i Sprawozdań” dla poszczególnych konkurów znajdują się poniżej:

  turystyka i krajoznawstwo 2018 – turystyka biznesowa - https://witkac.pl/public#contest/view?id=5262
  turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne - https://witkac.pl/public#contest/view?id=5264
  turystyka i krajoznawstwo 2018 – imprezy turystyczne / szkolenia / wydawnictwa / inne projekty - https://witkac.pl/public#contest/view?id=5266
  turystyka i krajoznawstwo 2018 – poprawa i rozwój bazy turystycznej -  https://witkac.pl/public#contest/view?id=5271  Uchwała wraz z uzasadnieniem - turystyka i krajoznawstwo 2018 - pobierz
  Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – turystyka biznesowa - pobierz
  Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne - pobierz
  Załącznik nr 3 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – imprezy turystyczne / szkolenia / wydawnictwa / inne projekty - pobierz
  Załącznik nr 4 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – poprawa i rozwój bazy turystycznej - pobierz

  Pliki do pobrania:

  Oświadczenie do oferty 2018 - pobierz
  Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 - pobierz
  Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 - pobierz
  Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
  Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
  Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 - pobierz
  Sprawozdanie 2018 - pobierz
  Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 - pobierz
  Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) - pobierz
  Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) - pobierz
  Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  Oferta 2018 - pobierz