trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016 – druga edycja

  Dokumenty:

  1. Uchwała - pobierz
  2. Uzasadnienie do uchwały - pobierz
  3. Załącznik nr 1 – turystyka i krajoznawstwo 2016 - pobierz
  4. Załącznik nr 2 – poprawa i rozwój bazy turystycznej 2016 - pobierz

  Pliki do pobrania:

  1. Oferta 2016 – w formacie Word - pobierz
  2. Instrukcja wypełniania oferty 2016 - pobierz
  3. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2016 - pobierz
  4. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2016 - pobierz
  5. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2016 - pobierz
  6. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2016 - pobierz
  7. Sprawozdanie 2016 – w formacie Word (wersja 1) - pobierz
  8. Sprawozdanie 2016 – w formacie Word (wersja 2) - pobierz
  9. Sprawozdanie 2016 – w formacie Excel - pobierz
  10. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2016 - pobierz
  11. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2016 (wzór 1) - pobierz
  12. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2016 (wzór 2) - pobierz
  13. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  14. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz