trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i w latach 2015 - 2017

  Dokumenty:

  • Uchwała
  • Uzasadnienie do uchwały
  • Załącznik nr 1 – kultura fizyczna 2015 - 2017
  • Załącznik nr 2 – kultura fizyczna 2015

  Pliki do pobrania:

  1. Oferta 2015 – w formacie Word
  2. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2015
  3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2015
  4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2015
  5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2015
  6. Sprawozdanie 2015 – w formacie Word (wersja 1)
  7. Sprawozdanie 2015 – w formacie Word (wersja 2)
  8. Sprawozdanie 2015 – w formacie Excel
  9. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2015
  10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2015 (wzór 1)
  11. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2015 (wzór 2)