trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego w roku 2015

  Dokumenty:

  1. Uchwała - pobierz
  2. Uzasadnienie do uchwały - pobierz
  3. Załącznik nr 1 – kultura fizyczna 2015 - pobierz
  4. Załącznik nr 2 – poprawa i rozwój bazy sportowej 2015 - pobierz
  5. Załącznik nr 3 – turystyka i krajoznawstwo 2015 - pobierz
  6. Załącznik nr 4 – poprawa i rozwój bazy turystycznej 2015 - pobierz
  7. Załącznik nr 5 – ratownictwo wodne 2015 - doposażenie- pobierz

  Pliki do pobrania:

  1. Oferta 2015 – w formacie Word- pobierz
  2. Instrukcja wypełniania oferty 2015- pobierz
  3. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2015- pobierz
  4. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2015- pobierz
  5. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2015- pobierz
  6. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2015- pobierz
  7. Sprawozdanie 2015 – w formacie Word (wersja 1)- pobierz
  8. Sprawozdanie 2015 – w formacie Word (wersja 2)- pobierz
  9. Sprawozdanie 2015 – w formacie Excel- pobierz
  10. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2015- pobierz
  11. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2015 (wzór 1)- pobierz
  12. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2015 (wzór 2)- pobierz
  13. Instrukcja opisu faktur – rachunków- pobierz
  14. Przykładowy wzór opisu faktury- pobierz