trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

  1. Uchwała nr 5059/ 2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ”Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” - pobierz
  2. Ogłoszenie - pobierz
  3. Formularz oferty realizacji zadania publicznego - pobierz
  4. Wzór oświadczenia o zgodności składanej oferty z ofertą wygenerowaną przy wykorzystaniu „Generatora Ofert i Sprawozdań” - pobierz
  5. Wzór oświadczenia o braku zaległych zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
  6. Wzór oświadczenia ws. tytułu prawnego do nieruchomości - pobierz
  7. Wzór oświadczenia ws. zgody na realizację zadania - pobierz
  8. Wzór oświadczenia ws. zgodności z przepisami prawa zadania dotyczącego zagospodarowania przestrzeni publicznej - pobierz
  9. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
  10. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - pobierz
  11. Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz
  12. Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
  13. Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru) - pobierz
  14. Logo programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” - pobierz (png, cdr)
  15. Wyjaśnienia do formularza oferty - pobierz