trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2018

    pn.: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień"

     

    Uchwała Nr 4635/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada  2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - pobierz