trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2019 - doposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy dla osób z niepełnosprawnościami

  Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2019 - doposażenie - pobierz
  Załącznik - kultura fizyczna 2019 - doposażenie - pobierz

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2019 - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2019 - pobierz
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2019 - pobierz
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2019 - pobierz
  5. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2019 - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 1) - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 2) - pobierz
  8. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  9. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz