trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

  1. Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 - pobierz
  2. Załącznik - kultura fizyczna 2018 – Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
  3. Oferta 2018 - pobierz
   3a. Oświadczenie do oferty 2018 - pobierz
  4. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 - pobierz
  5. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 - pobierz
  6. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
  7. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
  8. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 - pobierz
  9. Sprawozdanie 2018 - pobierz
  10. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 - pobierz
  11. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) - pobierz
  12. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) - pobierz
  13. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  14. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  15. Wykaz grup ćwiczebnych – Program „Szkolny Klub Sportowy - pobierz